Widmowa seria Katowic

Podcasty

Подкасты

Podcasts

Widmowa seria Katowic

THE SYNAGOGUE EFFECT

EFEKT SYNAGOGI

ЭФФЕКТ СИНАГОГИ

Jewish culture and community influenced the history of Katowice in profound manner. Where were synagogues located? How would the city look like if they still existed?

Readers: Agnieszka Karpiel, Jessica Kufa, Marcel Sieradzan, Daniel Szarf

More information:

Georg Hoffmann Historia miasta Katowice, Wydawnictwo: Muzeum Śląskie, Katowice 2003.

Michał Bulsa Ulice i place Katowic. Wydanie III, Wydawnictwo Prasa i Książka, Katowice 2018.

Kultura i społeczność żydowska miały ogromny wpływ na historię Katowic. Gdzie stały synagogi? Jak wyglądałoby miasto, gdyby dalej istniały?

Lektorzy: Agnieszka Karpiel, Jessica Kufa, Marcel Sieradzan, Daniel Szarf

Więcej informacji:

Georg Hoffmann Historia miasta Katowice, Wydawnictwo: Muzeum Śląskie, Katowice 2003.

Michał Bulsa Ulice i place Katowic. Wydanie III, Wydawnictwo Prasa i Książka, Katowice 2018.

Еврейская культура и сообщество оказало огромное влияние на историю Катовиц. Где находились синагоги? Как бы выглядел город, если бы они продолжили свое существование?

Озвучка / Голоса: Агнешка Карпель, Джессика Куфа, Марсель Серадзан, Даниэль Шарф

Больше информации:

Georg Hoffmann Historia miasta Katowice, Wydawnictwo: Muzeum Śląskie, Katowice 2003.

Michał Bulsa Ulice i place Katowic. Wydanie III, Wydawnictwo Prasa i Książka, Katowice 2018.

Widmowa seria Katowic

SECRETS OF THE UTHEMANN VILLA

TAJEMNICE WILLI UTHEMANNA

СЕКРЕТЫ ВИЛЛЫ УТЕМАННА

A new resident of Giszowiec district an old, modernistic building, which turns out to be the old Uthemann Villa. What secrets does this place conceal? Will the young lady uncover the forgotten history of the villa?

Readers: Alicja Kubies

More information:

Giszowiec – poznaj unikatowe osiedle ogród, Willa dyrektora. Dawna siedziba dyrektora kopalni Giesche: https://www.giszowiec.info/pl/?co=willa

Piotr Zdanowicz W krainie ekskluzywnych zidlōngōw (cz. 1): https://wachtyrz.eu/w-krainie-ekskluzywnych-zidlongow-cz-1/

Nowa mieszkanka osiedla Giszowiec zauważa stary, modernistyczny budynek, którym okazuje się dawna Willa Uthemanna. Jakie sekrety skrywa to miejsce? Czy bohaterce uda się odkryć zapomnianą historię willi?

Lektorzy: Alicja Kubies

Więcej informacji:

Giszowiec – poznaj unikatowe osiedle ogród, Willa dyrektora. Dawna siedziba dyrektora kopalni Giesche: https://www.giszowiec.info/pl/?co=willa

Piotr Zdanowicz W krainie ekskluzywnych zidlōngōw (cz. 1): https://wachtyrz.eu/w-krainie-ekskluzywnych-zidlongow-cz-1/

Новая жительница района Гишовец замечает старое модернистское здание, которым оказывается бывшая вилла Утеманна. Какие секреты скрывает это место? Удастся ли героине раскрыть забытую историю виллы?

Озвучка / Голоса: Алиция Кубес

Больше информации:

Giszowiec – poznaj unikatowe osiedle ogród, Willa dyrektora. Dawna siedziba dyrektora kopalni Giesche: https://www.giszowiec.info/pl/?co=willa

Piotr Zdanowicz W krainie ekskluzywnych zidlōngōw (cz. 1): https://wachtyrz.eu/w-krainie-ekskluzywnych-zidlongow-cz-1/

Widmowa seria Katowic

BEHIND THE CURTAIN

ZA KURTYNĄ

ЗА ЗАНАВЕСОМ

A secretive gentleman runs an investigation on his own. What has he learned about Silesian Scientific Institute? What can the extant pages of his diary reveal about Silesia Hotel?

Readers: Łucja Siedlik

More information:

Maciej Fic Między nauką a propagandą. Śląski Instytut Naukowy im. Jacka Koraszewskiego w Katowicach (1957–1992), Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego, Katowice 2014. https://sbc.org.pl/Content/376976/ miedzy_nauka_a_propaganda.pdf

Justyna Przybytek Hotel Silesia w Katowicach: Kolos opuszczony stoi już dziewięć lat. Zajrzeliśmy do wnętrz: https://katowice.naszemiasto.pl/hotel-silesia-w-katowicach-kolos-opuszczony-stoi-juz/ar/c3-3284843

Tajemniczy mężczyzna prowadzi śledztwo na własną rękę. Czego dowiedział się o Śląskim Instytucie Naukowym? Co o Hotelu Silesia mogą powiedzieć zachowane kartki z dziennika?

Lektorzy: Łucja Siedlik

Więcej informacji:

Maciej Fic Między nauką a propagandą. Śląski Instytut Naukowy im. Jacka Koraszewskiego w Katowicach (1957–1992), Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego, Katowice 2014. https://sbc.org.pl/Content/376976/ miedzy_nauka_a_propaganda.pdf

Justyna Przybytek Hotel Silesia w Katowicach: Kolos opuszczony stoi już dziewięć lat. Zajrzeliśmy do wnętrz: https://katowice.naszemiasto.pl/hotel-silesia-w-katowicach-kolos-opuszczony-stoi-juz/ar/c3-3284843

Таинственный мужчина ведет расследование самостоятельно. Что он узнал о Силезском научном институте? Что о гостинице Силезия могут сказать сохранившиеся листки из дневника?

Озвучка / Голоса: Луция Седлик

Больше информации:

Maciej Fic Między nauką a propagandą. Śląski Instytut Naukowy im. Jacka Koraszewskiego w Katowicach (1957–1992), Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego, Katowice 2014. https://sbc.org.pl/Content/376976/ miedzy_nauka_a_propaganda.pdf

Justyna Przybytek Hotel Silesia w Katowicach: Kolos opuszczony stoi już dziewięć lat. Zajrzeliśmy do wnętrz: https://katowice.naszemiasto.pl/hotel-silesia-w-katowicach-kolos-opuszczony-stoi-juz/ar/c3-3284843

Widmowa seria Katowic

PARALLEL WORLDS - SPODEK

ŚWIATY RÓWNOLEGŁE – SPODEK

ПАРАЛЛЕЛЬНЫЕ МИРЫ – СПОДЕК

What was supposed to have been built at Spodek’s place? What a galactic story can one discover in Katowice? What’s happened to the missing Janusz J. who’s been looking for answers to those questions?

Readers: Agnieszka Karpiel, Jessica Kufa, Marcel Sieradzan, Daniel Szarf

More information:

Marcin Zasada about Archikosmos: https://www.youtube.com/watch?v=ww8fVJ_pcqM

Marcin Zasada, Katowice, których nie było. 10 niezwykłych budynków które w Katowicach nigdy nie powstały. Zobaczcie zdjęcia: https://dziennikzachodni.pl/katowice-ktorych-nie-bylo-10-niezwyklych-budynkow-ktore-w-katowicach-nigdy-nie-powstaly-zobaczcie-zdjecia/ga/c15-14881311/zd/42695893

Co miało powstać na miejscu Spodka? Jaką galaktyczną historię skrywają Katowice? Co się stało z zaginionym Januszem J., który szukał odpowiedzi na te pytania?

Lektorzy: Agnieszka Karpiel, Jessica Kufa, Marcel Sieradzan, Daniel Szarf

Więcej informacji:

Marcin Zasada o filmie Archikosmos: https://www.youtube.com/watch?v=ww8fVJ_pcqM

Marcin Zasada Katowice, których nie było. 10 niezwykłych budynków które w Katowicach nigdy nie powstały. Zobaczcie zdjęcia: https://dziennikzachodni.pl/katowice-ktorych-nie-bylo-10-niezwyklych-budynkow-ktore-w-katowicach-nigdy-nie-powstaly-zobaczcie-zdjecia/ga/c15-14881311/zd/42695893

Что должно было появиться на месте Сподка? Какую галактическую историю скрывают Катовице? Что случилось с пропавшим Янушем Дж. который искал ответы на эти вопросы?

Озвучка / Голоса: Агнешка Карпель, Джессика Куфа, Марсель Серадзан, Даниэль Шарф

Больше информации:

Marcin Zasada – Archikosmos: https://www.youtube.com/watch?v=ww8fVJ_pcqM

Marcin Zasada Katowice, których nie było. 10 niezwykłych budynków które w Katowicach nigdy nie powstały. Zobaczcie zdjęcia: https://dziennikzachodni.pl/katowice-ktorych-nie-bylo-10-niezwyklych-budynkow-ktore-w-katowicach-nigdy-nie-powstaly-zobaczcie-zdjecia/ga/c15-14881311/zd/42695893

Widmowa seria Katowic

HISTORY TO THE BONE - DKF

NA SZKIELETACH DZIEJÓW – DKF

НА СКЕЛЕТАХ ИСТОРИИ – ДКК

Początkujący reżyser szuka inspiracji w przeszłości z pomocą medium. Czym był DKF? Jakie niezwykłe zjawiska uwieczniono na nagraniach?

Lektorzy: Jessica Kufa, Marcel Sieradzan, Daniel Szarf

Więcej informacji:

„Kino-oko” przygotowuje otwarte pokazy filmów radzieckich, „Trybuna Robotnicza” (210 (5794)), 4 września 1962, s. 4.

Lewandowski Jan F.. Historyk w kinie. „Gazeta Uniwersytecka UŚ”. 2 (212), listopad 2013. Katowice: Uniwersytet Śląski.

Początkujący reżyser szuka inspiracji w przeszłości z pomocą medium. Czym był DKF? Jakie niezwykłe zjawiska uwieczniono na nagraniach?

Lektorzy: Jessica Kufa, Marcel Sieradzan, Daniel Szarf

Więcej informacji:

„Kino-oko” przygotowuje otwarte pokazy filmów radzieckich, „Trybuna Robotnicza” (210 (5794)), 4 września 1962, s. 4.

Lewandowski Jan F.. Historyk w kinie. „Gazeta Uniwersytecka UŚ”. 2 (212), listopad 2013. Katowice: Uniwersytet Śląski.

Начинающий режиссер ищет вдохновение в прошлом с помощью экстрасенса. Что такое ДКК? Какие необычные явления запечатлены на записях?

Озвучка / Голоса: Джессика Куфа, Марсель Серадзан, Даниэль Шарф

Больше информации:

„Kino-oko” przygotowuje otwarte pokazy filmów radzieckich, „Trybuna Robotnicza” (210 (5794)), 4 września 1962, s. 4.

Jan F. Lewandowski i DKF: http://sdrp.katowice.pl/dziennikarze/jan-f-lewandowski/

O projekcie

О проекте

About project

Идея / Idea / Idea

Часть наследия Катовиц имеет свою сильную и четко определенную позицию в основной истории города и живо функционирует в общественном сознании. Большая часть наследия, однако, была отодвинута на задний план, забыта или скрыта; она никогда не получила или не получит шанс на существование в коллективной памяти жителей, и все же представляет собой важный, часто неосознанный строительный материал идентичности катовичан.

Мы решили заняться именно этой областью наследия – областью, о которой не говорят, которую не замечают, чей статус призрачен и не определен.

Таким образом, мы хотим расширить основной поток рассказов о городе и более внимательно изучить незаметные контексты, которые создают его современность. Кроме того, мы надеемся положить начало размышлений над тем, как легкость, с которой мы прячем старые видения под новыми, способствует изменению городской ткани и забвению о формирующем нас прошлым.

Таким образом, тема этого проекта – забытое / отсутствующее наследие Катовиц вместе с записанными в нем видениями различных, часто нереализованных планов и мечтаний жителей о том, каким мог бы быть этот город.

Część dziedzictwa Katowic ma swoją silną i jasno określoną pozycję w głównym nurcie opowieści o mieście i żywo funkcjonuje w świadomości społecznej.  Znaczna część została jednak zepchnięta na margines, zapomniana bądź zakryta; nigdy nie otrzymała lub nie otrzyma szansy na zaistnienie w pamięci zbiorowej mieszkańców, a jednak stanowi istotny, często nieuświadamiany budulec tożsamości katowiczan.

Postanowiliśmy zająć się właśnie tym obszarem dziedzictwa – obszarem, o którym się nie mówi, którego się nie zauważa, którego status jest widmowy i niedookreślony.

Chcemy w ten sposób rozszerzyć główny nurt opowieści o mieście i przyjrzeć się bliżej niedostrzeganym kontekstom, które kreują jego współczesność. Ponadto, mamy nadzieję zainicjować namysł nad tym, jak łatwość z jaką stare wizje przykrywamy nowymi sprzyja wprowadzaniu zmian w tkance miejskiej oraz zapominaniu o kształtującej nas przeszłości.

Tematem niniejszego projektu jest więc zapomniane/nieobecne dziedzictwo Katowic oraz zapisane w nim wizje różnych, często niezrealizowanych planów i marzeń mieszkańców o tym, czym owo miasto mogłoby być.

Although urban tissue is often treated as something solid, material, unchanging, we would like to show how fluid and ambiguous it really is. We talk about places that have been demolished or are gradually deteriorating; places that have diametrically changed their function and buildings that have not been built or will be built, changing spaces that inhabitants know well.

We look at those elements of our legacy that once were important but have been completely blurred and forgotten. We try to face the past that we erased, demolished and erased from our memory. We want to restore communities of residents and institutions that were significantly creating this “absent” heritage. We also pay attention to what values and dreams ruled imagination of our ancestors and were expressed in the form of places functioning today as specters only.

At the same time, we recall elements of heritage functioning on the margins of social life; we give voice to those groups whose heritage did not have a chance to appear in public space. In addition, we show alternative, unrealized, often not articulated but spectral heritage visions of the city, wondering what would change if some projects were completed or some places still existed.  

Also, we want to popularize knowledge about the heritage of Katowice to foreigners who’s found themselves among these areas, which is why podcasts are also available in Russian and English.

Цели / Cele / Goals

Хотя городская ткань часто рассматривается как нечто постоянное, материальное, неизменное, мы хотели бы показать, насколько она, по сути, текучая и неоднозначная. Мы рассказываем о местах, которые были снесены или постепенно разрушены; местах, которые резко изменили свою функцию, и зданиях, которые никогда не были сооружены или только будут созданы, изменяя пространства, которые так хорошо знают местные жители.

Мы смотрим на те элементы нашего наследия, которые когда-то были существенными, но теперь полностью размылись, забылись. Мы пытаемся противостоять прошлому, которое мы стерли, уничтожили или вытеснили из памяти. Мы хотим представить сообщества жителей и учреждения, которые существенным образом создавали это” отсутствующее ” наследие. Мы также обращаем внимание на то, какие ценности и мечты управляли воображением наших предков и выражались в виде тех мест, которые сегодня функционируют исключительно как призраки.

В то же время мы представляем те элементы наследия, которые функционируют на краю общественной жизни; мы отдаем голос тем группам, чье наследие не имело возможности существовать в общественном пространстве. Кроме того, мы показываем альтернативные, нереализованные, часто совсем несформулированные, но в то же время составляющие призрачное наследие видения города, размышляя о том, что изменилось бы, если некоторые проекты были бы реализованы или определенные места продолжали бы существовать.

Мы также хотим распространить знания о наследии Катовиц среди иностранцев, которые оказались на этих территориях, поэтому подкасты будут также доступны на русском и английском языках.

Choć tkankę miejską często traktuje się jak coś stałego, materialnego, niezmiennego, chcielibyśmy pokazać, jak jest w istocie płynna i niejednoznaczna. Opowiadamy o miejscach, które zostały wyburzone lub stopniowo niszczeją; miejscach, które diametralnie zmieniły swoją funkcję oraz budynkach, które nie powstały lub dopiero powstaną, zmieniając przestrzenie, które dobrze znają mieszkańcy.

Przyglądamy się tym elementom naszego dziedzictwa, które niegdyś były istotne, ale uległy zupełnemu rozmyciu, zapomnieniu. Próbujemy zmierzyć się z przeszłością, którą wymazaliśmy, wyburzyliśmy lub wyparliśmy z pamięci. Chcemy przywołać wspólnoty mieszkańców oraz instytucje, które w istotny sposób tworzyły to „nieobecne” dziedzictwo. Zwracamy też uwagę na to, jakie wartości i marzenia rządziły wyobraźnią naszych przodków i wyrażały się w postaci miejsc dzisiaj funkcjonujących wyłącznie jako widma.

Jednocześnie przywołujemy elementy dziedzictwa funkcjonujące na marginesach życia społecznego; oddajemy głos tym grupom, których dziedzictwo nie miało szansy zaistnieć w przestrzeni publicznej. Ponadto, pokazujemy alternatywne, niezrealizowane, często w ogóle nie wyartykułowane, ale składające się na widmowe dziedzictwo wizje miasta, zastanawiając się nad tym, co zmieniłoby się, gdyby pewne projekty zostały zrealizowane lub pewne miejsca istniałyby nadal.

Chcemy również upowszechnić wiedzę o dziedzictwie Katowic wśród obcokrajowców, którzy znaleźli się na tych terenach, dlatego podcasty będą dostępne również w rosyjskiej oraz angielskiej wersji językowej.

Although urban tissue is often treated as something solid, material, unchanging, we would like to show how fluid and ambiguous it really is. We talk about places that have been demolished or are gradually deteriorating; places that have diametrically changed their function and buildings that have not been built or will be built, changing spaces that inhabitants know well.

We look at those elements of our legacy that once were important but have been completely blurred and forgotten. We try to face the past that we erased, demolished and erased from our memory. We want to restore communities of residents and institutions that were significantly creating this “absent” heritage. We also pay attention to what values and dreams ruled imagination of our ancestors and were expressed in the form of places functioning today as specters only.

At the same time, we recall elements of heritage functioning on the margins of social life;
we give voice to those groups whose heritage did not have a chance to appear in public space.
In addition, we show alternative, unrealized, often not articulated but spectral heritage visions of the city, wondering what would change if some projects were completed or some places still existed.

Also, we want to popularize knowledge about the heritage of Katowice to foreigners who’s found themselves among these areas, which is why podcasts are also available in Russian and English.

Twórcy

Творцы

Creators

Zdjęcie portretowe

Marcel Sieradzan

Członek stowarzyszenia Przestrzeń Otwarcia oraz absolwent kulturoznawstwa na Uniwersytecie Śląskim. Interesuje się buddyzmem, tożsamością śląską, sztuką, aż po gotowanie i budownictwo. W projekcie Widmowa Seria Katowic był jednym z członków Wielkiego Triumwiratu Koordynatorów. Autor tekstu do podcastu „Efekt synagogi”, w którym również użyczył głosu.

Zdjęcie portretowe

Daniel Szarf

Zażarty kinoman i serialoholik studiujący kulturoznawstwo na Uniwersytecie Śląskim, interesujący się również piłką nożną. Wsparł projekt umiejętnościami researchowymi oraz użyczył głosu w podcastach „„Efekt synagogi” i „Światy równoległe – Spodek”.

Zdjęcie portretowe

Alicja Kubies

Artystyczna dusza, filmoholik i mól książkowy. Z zamiłowania również modelka i pisarka. Studiuje kulturoznawstwo na Uniwersytecie Śląskim. Chętnie uczestniczy i pomaga w organizacji różnych inicjatyw związanych z kulturą, np. Nocy Muzeów w Dziale Teatralno-Filmowym MHK. W projekcie należy do grona Wielkiego Triumwiratu Koordynatorów. Jest również autorką tekstu do podcastu Światy równoległe – Spodek. Ponadto brała udział w nagraniach, promocji, tworzeniu oraz redakcji tekstów a także tłumaczeniu ich na język angielski.

Zdjęcie portretowe

Alina Vus

Interesuje się etnografią i historią a także kinem. Z zamiłowania pogłębia swoją wiedzę o historii Katowic i zachęca do tego innych. W ramach projektu zajmowała się poszukiwaniem informacji oraz tłumaczeniem treści na język rosyjski. Jest autorką tekstu do podcastu Tajemnice Willi Uthemanna.

Zdjęcie portretowe

Łucja Siedlik

Wielbicielka wina i pizzy, miłośniczka zwierząt oraz skrzypaczka. Pasjonuje ją muzyka, którą również sama tworzy. Absolwentka kulturoznawstwa i filologii angielskiej Uniwersytetu Śląskiego. W projekcie pełniła odpowiedzialną funkcję koordynatora, redaktora tekstów polskich i angielskich oraz montażysty. Użyczyła również swojego głosu w podcaście Za kurtyną: Śląski Instytut Naukowy i Hotel Silesia.

Zdjęcie portretowe

Oksana Kolesnik

Pasjonatka urbanistyki i architektury, przejmująca się losem brutalistycznego dziedzictwa architektonicznego Katowic. Wolny czas poświęca premierom filmowym oraz odkrywaniu tajemnic Górnego Śląska. W projekcie zajęła się wyszukiwaniem informacji, tłumaczeniem treści na język rosyjski oraz stworzyła tekst podcastu Za kurtyną: Śląski Instytut Naukowy i Hotel Silesia.

Zdjęcie portretowe

Paulina Kędzia

Uwielbia dobre filmy, pasjonuje się malarstwem i grafiką komputerową. Studiuje kulturoznawstwo na Uniwersytecie Śląskim. W projekcie zajęła się oprawą wizualną oraz stworzyła tekst do podcastu Na szkieletach dziejów – DKF.

Zdjęcie portretowe

Wiktoria Kurczab

Zajmuje się naukowo medioznawstwem, komunikacją i psychologią społeczną, a także teologią. W wolnym czasie udziela lekcji języka polskiego, uczy się języka chińskiego i zajmuje się administrowaniem stron na Facebooku. Studentka Indywidualnych Studiów Międzyobszarowych oraz psychologii na Uniwersytecie Śląskim. W projekcie pełniła funkcję koordynatora promocji oraz należała do grupy researchowej.

Zdjęcie portretowe

Dominika Wieczorek

Artystka-hobbistka tworząca od serca, miłośniczka dobrej kawy i wielbicielka dobrej kawy. Nieustannie poszukuje piękna i inspiracji w naturze. Studiuje kulturoznawstwo na Uniwersytecie Śląskim. W projekcie miała zaszczyt wesprzeć stronę wizualną oraz tworzenie treści na stronę internetową projektu, brała udział w redakcji tekstów i poszukiwaniu materiałów o katowickim dziedzictwie.

Adam Pisarek

Koordynator i pomysłodawca Akademii Interpretacji Dziedzictwa, opiekun projektu, adiunkt w Instytucie Nauk o Kulturze Uniwersytetu Śląskiego, wykładowca katowickiego kulturoznawstwa i kultur mediów.

Projekt zrealizowany w ramach Akademii Interpretacji Dziedzictwa i projektu Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach JEDEN UNIWERSYTET – WIELE MOŻLIWOŚCI. Program Zintegrowany współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

Belka z logotypami: Fundusze Europejskie - Wiedza Edukacja Rozwój; Rzeczpospolita Polska; Unia Europejska - Europejski Fundusz Społeczny